ГОЛОВНАІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТРАрхів новинВ Асоціації міст України обговорювали тему можливості інтеграції ґендерних підходів у діяльність органів самоврядування та програми економічного розвитку міст

31.03.2011
В Асоціації міст України обговорювали тему можливості інтеграції ґендерних підходів у діяльність органів самоврядування та програми економічного розвитку міст

29 березня в рамках проекту МЕРМ відбулося засідання Дорадчого (організаційного) комітету з питань ґендерної рівності при АМУ, в якому взяли участь 12 осіб – в тому числі мери, їх заступники, депутати міських рад, співробітники АМУ та Проекту МЕРМ.

Головною метою засідання було обговорення Стратегії ґендерної рівності Проекту МЕРМ та плану діяльності на 2011 рік; визначення ролі та основних завдань Дорадчого комітету в інтеграції ґендерних підходів у діяльність органів самоврядування та програми економічного розвитку міст.

В процесі роботи відбувся обмін думками щодо ситуації із забезпеченням прав та можливостей жінок і чоловіків в Україні; щодо механізмів та шляхів розширення повноважень та активізації участі жінок у муніципальній політиці та місцевому економічному розвитку.

Лариса Магдюк, консультант з питань ґендерної рівності Посольства Канади в Україні, ознайомила присутніх з підходами Канадського агентства міжнародного розвитку щодо інтеграції ґендерних питань в діяльність проектів технічної допомоги; підкреслила важливість аналізу особливих потреб жінок і чоловіків для забезпечення рівнозначних результатів.

Спеціаліст з питань ґендерної рівності Проекту МЕРМ Людмила Чернявська привернула увагу до ратифікованих Україною міжнародних документів, в яких визначені основні підходи до рівності статей; підкреслила взаємозв’язок між станом ґендерної рівності та ефективним економічним розвитком суспільства, наголосила на необхідності застосування спеціальних заходів для вирівняння нерівності в доступі до економічних ресурсів, розподілі влади та в процесах прийняття рішень.

Саме тому, за її словами, питання забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків мають стати центральними при аналізі й прийнятті соціально-економічних рішень, у плануванні, бюджетних програмах і реальних процесах на місцевому рівні. Передумовою цього є аналіз ґендерних відносин – вивчення специфічних потреб, інтересів, потенціалу жінок і чоловіків, загального балансу відносин ними та врахування права на рівність при формуванні управлінських структур, планів, кадрового потенціалу територіальних громад, послуг з місцевого економічного розвитку.

Депутат Рівненської міськради Світлана Богатирчук-Кривко, яка нещодавно була у складі делегації України на Конгресі місцевих і регіональних рад у Страсбурзі, поділилася враженнями від участі в обговоренні проблем місцевих громад у Європі; поінформувала про представлену на конгресі доповідь «Ґендерна рівність в політичному житті в місцевій і регіональній владі», яка готувалася Радою Європи впродовж п’яти років; висловила принципову позицію щодо необхідності застосування тимчасових спеціальних заходів для розширення участі жінок у прийнятті важливих рішень у політиці та економіці.

Пані Богатирчук-Кривко внесла пропозицію подавати резолюції на ім’я міських голів за результатами роботи Дорадчого комітету, зокрема, стосовно ґендерного квотування - для поштовху жіночій політичній участі. Тетяна Євменова, депутат Шосткінської міськради, поінформувала про деякі результати своєї наукової роботи з проблем жіночого політичного лідерства; Олена Сарно, начальник управління у справах сім’ї, молоді і спорту Житомирської міськради, поділилася досвідом впровадження заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, зокрема, підкреслила важливе значення підготовки і видання збірника «Ґендерне обличчя Житомира» для ініціювання громадського обговорення проблем нерівного доступу статей до влади та економічних ресурсів.

Директор Львівського регіонального відділення АМУ Василь Абаімов запропонував: запровадити змагання міст з ефективного впровадження ґендерних підходів, що стане чинником активізації пошуку інноваційних підходів; рекомендувати органам місцевого самоврядування включити питання ґендерної рівності до Статутів міст; до стратегічних програм розвитку міст.

В результаті обговорення Положення про Дорадчий комітет з питань ґендерної рівності при АМУ присутні зійшлися на думці, що остаточне рішення щодо назви постійно діючого комітету при АМУ і його юридичного оформлення ( Секція з питань ґендерної рівності – по аналогії з існуючими при АМУ Секціями, функції і повноваження яких прописані у Статуті АМУ, чи Дорадчий комітет при Правлінні АСУ; чи Комітет з питань ґендерної рівності Асоціації міст України), буде прийнято після проведення Форуму місцевого самоврядування з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, а до того часу Дорадчий комітет буде діяти в якості робочої ініціативно-координаційної групи з просування політики гендерної рівності, включення гендерних підходів у всі програми, заходи органів місцевого самоврядування.

Було досягнуто згоди стосовно того, що Стратегія ґендерної рівності стане основним керівництвом в діяльності Дорадчого комітету.

Серед напрямків діяльності, які буде ініціювати Дорадчий комітет, особливу підтримку отримали:

  • розробка та впровадження інформаційно-освітніх заходів для муніципальних кадрів з формування гендерної культури; усвідомлення поняття гендерної рівності; подолання гендерних стереотипів, що перешкоджають активній участі жінок в процесах управління; розвиток навичок гендерного аналізу, розуміння сутності гендерного інтегрування у політичній та економічній сферах тощо;
  • співпраця з Комітетами ВРУ з ініціювання внесення змін до законодавства щодо конкретизації механізмів впровадження ґендерних квот;
  • розробка стратегій і програм, спрямованих на підтримку та розширення участі жінок в економічному розвитку; сприяння розвитку жіночого підприємництва та само зайнятості (навчальні програми з розвитку лідерських та професійних якостей; пріоритетне кредитування жіночих підприємств; удосконалення сфери послуг; підтримка розвитку мережі асоціацій/організацій ділових жінок тощо);
  • ґендерний аналіз - оцінка можливостей жінок і чоловіків на ринку праці (гендерна професійна сегрегація, рівень доходів, доступ до працевлаштування, професійного та кар’єрного розвитку і т.п.) для врахування потреб, інтересів, потенціалу жінок і чоловіків, відносин між ними у програмах розвитку міст.

Оскільки одним з головних завдань Дорадчого комітету з питань ґендерної рівності при АМУ було визначено розробку механізмів підготовки та проведення Щорічного Форуму місцевого самоврядування з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, члени Дорадчого комітету висловили свої позиції щодо проведення першого Форуму, запланованого на жовтень 2011 року.

Було досягнуто консенсусу стосовно того, що Форум повинен стати ареною загальносуспільного обговорення проблеми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у самоврядуванні та економічному розвитку на місцевому рівні. Для цього особливу увагу слід приділити, в першу чергу, визначенню питань, що будуть розглядатися на Форумі ( їх не повинно бути надто багато і вони мають бути спрямовані на назву проекту); дизайну організації заходу ( чи пленарне засідання і робота секцій з вільним переходом учасників з одної в іншу; чи пленарне засідання і майстер-класи; чи представлення (з використанням різноманітних методів) кращих практик включення ґендерних питань в роботу муніципалітетів тощо).

Як зазначила Олена Томнюк, директор департаменту з міжнародної політики АМУ, для того, щоб Форум став помітною подією, викликав інтерес і резонанс у суспільстві, він повинен стати своєрідним шоу, піар-акцією, тому форма його проведення має неабияке значення.

На думку Світлани Богатирчук-Кривко, для учасників Форуму повинні бути введені ґендерні квоти, адже лише у партнерстві жінок і чоловіків можна конструктивно обговорювати питання рівності.

Серед інших рекомендацій були:

  • Обговорення на Форумі і підписання містами України Європейської Хартії рівних прав жінок і чоловіків у житті місцевих громад;
  • Підготовка і випуск до Форуму збірника «Кращі практики включення ґендерних питань в життя міста» ( «Ґендерне обличчя міст»);
  • Проведення Форуму не в Києві, а в віддаленому місці в горах чи на узбережжі моря.

Члени Дорадчого комітету погодилися з тим, що Стратегія ґендерної рівності Проекту МЕРМ стане керівництвом їхньої діяльності; вони в цілому прийняли план діяльності на 2011 рік, зокрема, заходи з підготовки та організації Форуму, які включають і збір якісної інформації щодо стану забезпечення ґендерної рівності на місцях, і освітні програми (круглі столи, навчально-практичні семінари, випуск друкованої продукції), спрямовані на подолання ґендерних стереотипів, розвиток навичок ґендерного аналізу тощо.

Свої рекомендації, пропозиції з доповнення, внесення змін до Стратегії ґендерної рівності та плану діяльності на 2011 рік члени Дорадчого комітету подадуть у письмовому вигляді до 10 квітня - після більш детального вивчення даних документів.

 
Free Joomla Templates by JoomlaShine.com