ГОЛОВНАІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТРАрхів новинПрезентація Раді виконавчих директорів АМУ ґендерного компоненту Проекту МЕРМ

21.03.2011
Презентація Раді виконавчих директорів АМУ ґендерного компоненту Проекту МЕРМ

18 березня в конференц-залі АМУ пройшло засідання Ради виконавчих директорів регіональних відділень АМУ щодо реалізації спільного проекту ФКМ та АМУ «Місцевий економічний розвиток міст України» (МЕРМ).

Оскільки забезпечення права на рівну участь жінок і чоловіків у самоврядуванні та економічному розвитку було визнано АМУ пріоритетним в управлінні, наданні послуг членам асоціації та розподілі ресурсів, на засіданні було обговорено питання інтеграції ґендерних підходів в діяльність органів місцевого самоврядування.

Спеціаліст з питань ґендерної рівності проекту МЕРМ Людмила Чернявська ознайомила виконавчих директорів регіональних відділень Асоціації міст України з основними пріоритетами спільного плану дій АМУ та проекту МЕРМ щодо забезпечення права на рівне ставлення та рівну участь жінок і чоловіків у муніципальній політиці та місцевому економічному розвитку; з передовим досвідом Канади із забезпечення ґендерної рівності; з міжнародними зобов’язаннями України щодо забезпечення рівних прав та можливостей рівної участі жінок і чоловіків у житті суспільства, у визначенні цілей та завдань його розвитку; з основними нормативно-правовими актами українського законодавства з питань ґендерної рівності.

Було наголошено на надзвичайно важливій ролі у планетарному визнанні ґендерної рівності та забезпеченні її гарантій таких нормативно-правових актів, як Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (1979 р.) та Факультативний протокол до неї (2000р.), Декларація та Платформа дій, прийняті на Четвертій всесвітній конференції зі становища жінок ( Пекін, 1995 р.), Декларація тисячоліття Організації Об’єднаних Націй “Цілі тисячоліття” (2000 р.).

Зазначалося, що, ратифікувавши ці важливі документи, Україна взяла на себе зобов’язання розробити законодавчі та інституційні механізми щодо сприяння гендерній рівності; здійснювати ґендерну експертизу законодавчих нормативних актів, програм і заходів, в результаті чого були прийняті Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” та “Державна програма з утвердження гендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року”.

Виконавчі директори АМУ висловили свої думки щодо виконання зобов’язань, які взяла на себе Україна в результаті підписання «Цілей тисячоліття», зокрема, щодо забезпечення ґендерного співвідношення на рівні не менше 30 до 70 % тієї чи іншої статі у представницьких органах влади та на вищих щаблях виконавчої влади та скорочення наполовину розриву у доходах жінок і чоловіків; висловили позиції щодо створення в АМУ Дорадчого Комітету з питань гендерної рівності; проведення щорічного Форуму місцевого самоврядування з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; інформаційно-освітніх та консультативно-експертних заходів з впровадження гендерних підходів.

Було досягнуто згоди щодо надання регіональними відділеннями додаткових рекомендацій і пропозицій по кожному з даних заходів – для більш ефективного врахування потреб Асоціації.

Учасники засідання підтвердили необхідність подібних зустрічей і висловили впевненість, що вони сприятимуть зміцненню потенціалу Асоціації міст України в управлінні, наданні послуг членам асоціації та розподілі ресурсів, що, в свою чергу, забезпечить «добре» управління на місцевому рівні.

 
Free Joomla Templates by JoomlaShine.com