ГОЛОВНАІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТРАрхів новинПроведено Семінар з основ ґендерної рівності для виконавчих директорів регіональних відділень АМУ

02.03.2012
Проведено Семінар з основ ґендерної рівності для виконавчих директорів регіональних відділень АМУ

1 березня 2012 року в АМУ відбувся навчально-практичний семінар з основ ґендерної рівності для виконавчих директорів регіональних відділень АМУ, в якому взяли участь 25 осіб (8 жінок, 17 чоловіків).

Учасники семінару обговорили ситуацію із забезпеченням ґендерної рівності у політичній та економічній сферах в Україні, співвіднесли статистичні показники щодо рівня економічної активності жінок, їх заробітної плати, представленості на керівних посадах, серед депутатів Парламенту, місцевих органів влади із завданнями, які Україна зобов’язалася виконати до 2015 року в результаті підписання Декларації «Цілі тисячоліття» -  забезпечити ґендерне співвідношення (30 до 70 %) у Верховній раді України, серед депутатів місцевих органів влади, серед вищих держслужбовців у представницьких органах влади та на вищих щаблях виконавчої влади; скоротити наполовину розрив у доходах  жінок і чоловіків.

У ході обговорення окреслювалися причини нерівного доступу жінок і чоловіків до економічних ресурсів, до керівних посад, до участі у прийнятті політичних рішень. Одним із головних бар’єрів на шляху розширення жіночої участі і жіночих повноважень було визначено існування стійких упереджень, стереотипних уявлень щодо покликання жінки і чоловіка, їх місця у суспільстві.

Виконавчі директори АМУ аналізували приклади ґендерно-рольових стереотипів, що стосуються прийнятності тих чи інших ролей і видів діяльності для чоловіків і жінок, їх психологічних, поведінкових характеристик; визначали шляхи їх подолання.

Різноманітні інтерактивні вправи дали можливість порівняти сприйняття гендерних питань жінками і чоловіками і в кінцевому результаті утвердити всіх у думці, що забезпечення гендерної рівності надзвичайно важливе для обох статей, а досягти рівності можна лише у партнерстві жінок і чоловіків, і що ґендерні стереотипи виступають обмежуючим фактором у рівному доступі та розподілі влади у політиці та економіці.

Під час порівняння показників жіночої політичної участі в Україні та інших країнах світу - Канаді, Бельгії, Франції, Фінляндії акцентувалася увага на різноманітних шляхах, якими йшли цивілізовані держави для досягнення паритетного представництва жінок і чоловіків  на вищих щаблях влади, одним з яких було застосування тимчасових спеціальних заходів чи - як вони названі у Законі України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» - «позитивних дій», покликаних «усунути дисбаланс між можливостями жінок і чоловіків реалізовувати рівні права, надані їм Конституцією і законами України».

Виконавчі директори висловили свої думки щодо можливості застосування в Україні того чи іншого виду квотування – чи гарантованого законом певного відсотку місць у Парламенті, чи квот для жінок у партійних списках, які можуть або юридично закріплюватися, або встановлюватися самими партіями.

У ході дискусії не обійшли увагою і питання представництва жінок у керівництві Асоціації. Були визначені об’єктивні причини відсутності жінок у складі Правління Асоціації, запропоновані можливі кроки для збалансування ситуації, серед яких – з одного боку – активніше  висування кандидатур жінок-мерів, з іншого боку – більш активна громадянська позиція самих жінок, удосконалення їх лідерських якостей, в тому числі - навичок ораторського мистецтва.

Не зважаючи на розмаїття поглядів, позицій, учасники семінару погодилися з тим, що питання паритетного представництва є актуальним для України і потребує, в першу чергу, політичної волі, зваженого системного підходу - для ефективного здійснення різнопланових комплексних програм.

 
Free Joomla Templates by JoomlaShine.com