ГОЛОВНАІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТРАрхів новинНавчально-практичного семінар з основ ґендерної рівності для учасників «Школи молодих юристів» при АМУ

16.03.2011
Навчально-практичного семінар з основ ґендерної рівності для учасників «Школи молодих юристів» при АМУ

16 березня для слухачів «Школи молодих юристів», що працює при АМУ, відбувся навчально-практичний семінар з основ ґендерної рівності, в якому взяли участь 12 студентів юридичних факультетів Київських вузів (з них один - чоловік).

Учасники семінару були ознайомлені з механізмами законодавчого та інституціонального забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; міжнародними зобов’язаннями України щодо забезпечення ґендерної рівності.

Було підкреслено надзвичайно важливу роль у планетарному визнанні  ґендерної рівності та  забезпеченні її гарантій таких нормативно-правових актів, як Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (1979 р.) та Факультативний протокол до неї (2000р.), Декларація та Платформа дій, прийняті на Четвертій всесвітній конференції зі становища жінок ( Пекін, 1995 р.), Декларація тисячоліття Організації Об’єднаних Націй “Цілі тисячоліття” (2000 р.).

Зазначалося, що, ратифікувавши ці важливі міжнародні документи, Україна взяла на себе зобов’язання розробити законодавчі та інституційні механізми щодо сприяння гендерній рівності; здійснювати ґендерну експертизу законодавчих нормативних актів, програм і заходів, в результаті чого були прийняті Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”, “Державна програма з утвердження гендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року” та інші.

У ході розгляду даного питання було наголошено, що діючі механізми та інструментарії забезпечення ґендерної рівності в Україні досі залишаються недосконалими, оскільки разючою є невідповідність між визначеними у Конституції України та інших законодавчих актах правами жінок і чоловіків  та фактичними можливостями реалізації цих прав.

Під час семінару відбулося обговорення ситуації із забезпеченням ґендерної рівності в Україні, визначалися  причини нерівного доступу жінок і чоловіків до економічних ресурсів, до керівних посад, до участі у прийнятті політичних рішень. Було підкреслено, що одним із головних бар’єрів на шляху досягнення ґендерного паритету є існування у суспільстві стійких упереджень, стереотипних уявлень щодо покликання жінки і чоловіка, їх місця у суспільстві.

Практичні вправи сприяли кращому усвідомленню гендерних концепцій,  зокрема, того, що поняття ґендер відрізняється від статі, а стосується соціальних відмінностей між жінками і чоловіками, які виявляються у змодельованих суспільством нормах і характеристиках чоловічої й жіночої поведінки, стилю життя та способу мислення, ролей та відносин, що гендерна рівність не передбачає, що жінки і чоловіки мають стати однаковими, а  означає, що їх права, обов’язки і можливості не будуть залежати від того, ким вони є – жінками чи чоловіками.

Слухачі «Школи молодих юристів» аналізували приклади ґендерно-рольових стереотипів, що стосуються прийнятності тих чи інших ролей і видів діяльності для чоловіків і жінок, їх психологічних, поведінкових характеристик; визначали шляхи їх подолання.

Завершився семінар наданням зворотнього зв’язку. Учасники семінару підтвердили важливість забезпечення гендерної рівності для демократизації України та  становлення правового суспільства, відзначили при цьому позитивний вплив практичних вправ на  процес обговорення даної теми.

 
Free Joomla Templates by JoomlaShine.com