ГОЛОВНАДЕПОЗИТАРІЙ ЗНАНЬНапрацювання демопроектів

м. Нікополь, демонстраційний проект:

Розробка міської комплексної програми з екологічної безпеки та оздоровлення м. Нікополя на 2014–2017 роки та її інформаційно-промоційний супровід

Мешканців Нікополя віддавна турбували питання стану їхнього довкілля. Сусідство із запорізькими тепловою та атомною електростанціями постійно викликали занепокоєння станом екологічної безпеки життя в місті. Нікопольці знали про шкідливі викиди в атмосферу, парниковий ефект і сірчанокислі опади, але можливості провести аналіз стану довкілля і підтвердити чи спростувати міфи, пов’язані з таким сусідством, у них не було. Давно сформований екологічно негативний імідж міста перешкоджав реалізації його туристичного та інвестиційного потенціалу.

Впровадження демонстраційного проекту «Розробка міської комплексної Програми з екологічної безпеки та оздоровлення м. Нікополя на 2014–2017 роки та її інформаційно-промоційний супровід» у січні 2013 – червні 2014 років дало змогу не лише зробити оцінку стану довкілля в місті та подолати негативні тенденції у його сприйнятті, а й створити позитивний клімат для надходження в місто інвестицій.

Проект мав на меті поліпшити та стабілізувати екологічну ситуацію в м. Нікополі через розробку та реалізацію міської комплексної Програми з екологічної безпеки та оздоровлення міста на основі проведення комплексної оцінки стану навколишнього середовища з використанням світових стандартів і норм з питань екологічної безпеки та інформаційно-просвітницького супроводу проекту.

Для цього в Нікополі було здійснено екологічний аудит і комплексну оцінку стану довкілля. На основі отриманих результатів влада за участі експертної спільноти, бізнесу та громади розробила Програму екологічної безпеки та оздоровлення Нікополя на 2015–2020 роки.

Було проведено низку обговорень і круглих столів. Наприклад, нараду з головами квартальних комітетів «Поводження з відходами у приватному секторі», нараду з представниками суб’єктів господарської діяльності для залучення їх до проведення добровільного екологічного аудиту підприємств і сертифікації на відповідність реалізованих видів діяльності вимогам природоохоронного та іншого законодавства, спільне засідання з експертною радою із залучення інвестицій на тему «Залучення бізнесу до інвестиційної діяльності в галузі охорони довкілля м. Нікополя», засідання з Радою підприємців при міському голові на тему «Впровадження екотехнологій в підприємницькій діяльності», круглий стіл для обговорення Програми з громадськими організаціями, владою і бізнесом.

У березні 2013 року відбувся навчальний візит до Вінниці, під час якого представники міста вивчали досвід впровадження системи вивезення твердих побутових відходів.

У рамках проекту проведено інформаційну кампанію для підвищення обізнаності нікопольців у питаннях захисту навколишнього середовища. Зокрема розроблено буклет «Ефективне поводження з побутовими відходами – запорука чистого довкілля», створено спеціалізовану сторінку «Екологія» на офіційному веб-сайті міста. У школах і вищих навчальних закладах міста проведено уроки з охорони довкілля.

Завдяки демонстраційному проекту громада та влада Нікополя, стурбовані станом довкілля в місті, зуміли зруйнувати давні стереотипи. Разом вони знайшли способи вирішення екологічних проблем, що гальмували місцевий економічний розвиток, й далі працюватимуть для реалізації Програми з екологічної безпеки та перетворення Нікополя на екологічно безпечне та комфортне для життя місто.

Ознайомтеся докладніше з документами демонстраційного проекту:
Звіт про проведення екоаудиту (перший етап комплексної оцінки)
Звіт про проведення комплексної оцінки стану навколишнього природного середовища м. Нікополя
Міська комплексна Програма з екологічної безпеки та оздоровлення м. Нікополя на 2014–2017 роки
Буклет «Ефективне поводження з побутовими відходами – запорука чистого довкілля»
Екологічна сторінка на веб-сайті м. Нікополя
Як у Нікополі впроваджують програму екологічної безпеки читайте в історії успіху «Нікополь перетворюється на екологічно безпечне та комфортне для життя місто»
 
Free Joomla Templates by JoomlaShine.com